link do bip

Przedszkole nr 14 znajduje się na osiedlu Łężyn. Według relacji najstarszych mieszkańców naszego osiedla przedszkole istnieje od 1946r. Założycielem przedszkola był dyrektor zakładu cukrowni „Gosławice” p. Stanisław Prawdzic –Leyman. Było to przedszkole jedno oddziałowe do którego uczęszczało 35 dzieci, liczba dzieci zwiększała się do 40 w okresie kampanii. Pracownicy przedszkola to: kierowniczka, która była jednocześnie wychowawczynią, kucharka, sprzątaczka i intendent. Przedszkole zajmowało następujące pomieszczenia: sala do zabaw, ćwiczeń i leżakowania, sala ze stoliczkami służyła do organizowania zajęć z dziećmi, szatnia, łazienka z jednym kranem i miskami do mycia rąk. W przybudówce od zewnątrz znajdowała się ubikacja. Ogród przedszkolny był ogrodzony, wyposażony w karuzele i huśtawki oraz piaskownice. Przedszkole finansowane było przez cukrownie „Gosławice” z funduszu socjalnego.

Przez 38 lat było to przedszkole zakładowe usytuowane w budynku przy ulicy Pałacowej . W roku 1984 prowadzenie przedszkola przejął Urząd Miejski w Koninie.

Zakład Cukrownia „Gosławice” nadal był zakładem opiekuńczym wspierającym działalność przedszkola, wzbogacał w sprzęt, pomoce dydaktyczne, przeprowadzał remonty i naprawy, dzieci nieodpłatnie korzystały z autokaru na wycieczki.

Przedszkole Nr 14 to placówka z wieloletnimi tradycjami, należy do najstarszych w mieście Koninie.

Przedszkole ma swojego patrona. 31 maja 2000r odbyła się uroczystość nadania imienia Krasnala Hałabały. To nie przypadek, że dzieci, rodzice, rada pedagogiczna zdecydowały, że patronem przedszkola będzie Krasnal Hałabała wyczarowany przez Lucynę Krzemieniecką autorkę popularnych bajek dla dzieci, która poprzez swoja twórczość realizowała określony program wychowawczy. Pragnęła wskazać dzieciom wartości nauki, piękno przyrody, korzyści płynące z pracy, miłości do najbliższych. Dzisiaj Krasnal pomaga dzieciom zrozumieć prawa rządzące światem roślin i zwierząt, pomaga dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów, towarzyszy dzieciom podczas różnych uroczystości.

Przedszkole przez 60 lat usytuowane w budynku, który choć pięknie położony nie odpowiadał potrzebom współczesnego przedszkola, zagrażał bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. Rada Miasta Konina doceniła rolę i znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka, a dalej osobowości człowieka.

Dnia 31 sierpnia 2006r przedszkole otrzymało nowy obiekt przedszkola jako wymarzony prezent na jubileusz 60-lecia jego istnienia. To nowoczesny obiekt, który spełnia najwyższe standardy, dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Tak przygotowana baza i wyposażenie jest inspiracją do twórczego działania dziecka, które może badać i odkrywać rzeczywistość, doświadczać i przezywać, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.

5 czerwca 2007r odbyły się uroczyste obchody 60-lecia istnienia przedszkola. Liczny udział byłych pracowników, najstarszych absolwentów przedszkola, wystawy fotografii, galeria prac dzieci, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, występy dzieci, festyn dla dzieci , absolwentów przedszkola, społeczności lokalnej, to wszystko towarzyszyło obchodom jubileuszu.

Działalność przedszkola na rzecz promocji zdrowia wśród dzieci, pracowników oraz społeczności lokalnej została doceniona. Przedszkole z dniem 20 maja 2008r wpisane zostało do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, otrzymało Certyfikat nadany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Przedszkole jest placówką kulturalno-oświatową, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, pielęgnującą tradycje narodowe. W przedszkolu odbywają się we współpracy za Szkołą Podstawową Nr 11 w Koninie uroczystości: obchody Narodowego Święta Niepodległości, W hołdzie Janowi Pawłowi II, wieczory poezji. Poprzez edukację, wspólną zabawę, warsztaty, festyny, biesiady tworzymy warunki do integracji dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnej.

Przedszkole stwarza możliwości do rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci poprzez organizację kół zainteresowań: szachowego, plastycznego, przyrodniczego, komputerowego, matematycznego, które stanowią ofertę przedszkola oraz zajęcia dodatkowe płatne przez rodziców: taneczne, zajęcia sportowe, języka angielskiego.

W uznaniu pracy przedszkola na rzecz odkrywania ,promocji i wspierania uzdolnień dzieci przedszkole otrzymało w roku szk.2010/2011 tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej Szkoła Odkrywców Talentów. Umieszczone zostało na polskiej mapie Szkół odkrywców talentów, co przyczyniło się do promocji przedszkola w regionie i środowisku lokalnym, wymianie dobrych praktyk z innymi przedszkolami.

W dniu 28 maja 2012r podczas gali konkursu „Mam 6-lat” przedszkole otrzymało pamiątkową tablicę Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły” przyznaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przedszkolem Nr 14 kierowali :

1946- 1951 p. Janina Trzemkowska

1951-1956 – p. Klementyna Michalska,

1956- 1984 p. Marianna Skurzewska,

1984- 1987 – p. Elżbieta Podyma,

1987 – 1988 p. Mariola Trzuskolas,

1988 - p. Sława Królikowska